Het belang van congestiemanagement

De energietransitie en de economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. De netbeheerders werken hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat er zogenaamde congestie optreedt in het elektriciteitsnetwerk, oftewel er is tijdelijk te weinig capaciteit. Het is te vergelijken met in de file staan.

Op steeds meer locaties in Nederland treedt netcongestie op. Op de capaciteitskaart ziet u de actuele situatie in Nederland.

Verzwaring en uitbreiding van het net is belangrijk, maar vergt tijd. Ondertussen kan er ingezet op een betere benutting van het net. Het belangrijkste middel daarvoor is congestiemanagement.

 

 

Welke mogelijkheden zijn er voor congestiemanagement?

Oplossingen zijn er gelukkig ook. We hebben deze verder uitgewerkt. De meeste zijn voor een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting, groter dan 3×80 Ampère. Ze kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het lokale gebruik van duurzame energie én aan het verminderen van de noodzaak om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

Mogelijke oplossingen bij netcongestie

  1. Terug naar een kleingebruikersaansluiting
  2. De geproduceerde elektriciteit direct zelf gebruiken
  3. Banking van onderproductie bij SDE-projecten
  4. Cable pooling tussen zon- en windprojecten
  5. Elektriciteit uitwisselen achter de meter
  6. Toepassing Oost-West oriëntatie bij zonproject
  7. Beperken van de pieken van elektriciteitsproductie
  8. Converteren naar een andere energiedrager
  9. Energieopslag achter de meter
  10. Benutten tijdelijke vluchtstrook hoogspanningsnet

Klik hier voor meer info

Of hier een passende oplossing voor uw situatie bij zit, zal afhankelijk zijn van uw locatie en mogelijkheden. COMCAM kan u hierbij adviseren en ondersteunen door haar uitgebreide kennis, ervaring en samenwerking met de netbeheerders. Wilt u vrijblijvend advies, neem contact met ons op.