Duurzaamheidsstrategie

 

Duurzaamheid en concurrentievoordeel

Op basis van een enquête onder 3.000 leidinggevenden heeft bijna 60% van de bedrijven duurzaamheid al geïntegreerd in hun strategische planning. CEO’s hanteren een langetermijnaanpak om duurzame bedrijfsvoering te waarborgen: Niet alleen om risico’s te beperken, maar ook om te profiteren van het potentieel van de toegevoegde waarde die het meebrengt binnen de organisatie.

 
Voordelen