Samenvatting

Nieuwe prijsrecords voor elektriciteit, gas en kolen. Prijs van olie en emissierechten nog in zijwaartse consolidatie.

  • Olie: In prijsrange van $67,50 – $77,50 per barrel (oktober contract).
  • Elektriciteit: Geen correlatie met olieprijs. Eigen vraag-aanbod dynamiek.
  • Gas: Stijgende prijzen; Europese gasopslag is 30 procentpunt lager year-on-year.
  • Kolen: Nieuw prijsrecord voor kalenderjaar 2022 (API 2).
  • CO2: Hernieuwde poging tot opwaartse prijsuitbraak. Fors opwaarts potentieel.

Markten

Terwijl de aandelenmarkten nieuwe records zetten, blijft de olieprijs in een prijsrange tussen ruwweg $70 en $80 steken. Het grootste risico voor deze wereldwijde markten lijkt nu de “instability of stability” te zijn, aldus een website. Net als de olieprijs blijft de prijs van emissierechten ook in een zijwaartse range, terwijl de prijzen van input-grondstoffen gas en kolen, als ook de prijs van elektriciteit voor kalenderjaar 2022 bleven stijgen op weekbasis.

 

Olie

Zoals in de vorige update gemeld zal OPEC+ komende tijd haar aanbod vergroten. De Verenigde Arabische Emiraten (UAE) stelde eind juli het volgende:

“We want a bigger market share, to monetize as much as we can from our reserves, especially when we have spent billions developing them”.

 Ofwel: we willen zoveel mogelijk ruwe olie verkopen voordat de vraag opdroogt. Dat, in combinatie met een neerwaartse aanpassing van de verwachte vraag zette de olieprijs afgelopen tijd onder druk.

 

 

Fig. 1: Prijs Ruwe olie – Brent Okt 2021 ($/barrel) – dagkoers op lineaire schaal

Elektriciteit

De termijnprijs voor levering in kalenderjaar 2022 blijft stijgen in een sterke opwaartse trend door de hoge prijzen van gas, kolen en emissierechten.

De spotprijs op de APX lijkt afgelopen weken vooral een speelbal van de hoeveelheid wind. De gemiddelde spotprijs op zondag 8 augustus noteerde € 8,50 per MWh door negen aaneengesloten negatieve uren.

De elektriciteitsprijs blijft – net als die van gas en kolen – ver boven haar voortschrijdende gemiddelden. De prijs kan natuurlijk niet in dit tempo blijven doorstijgen en zal binnenkort een keer consolideren door een neerwaartse of zijwaartse beweging. De logaritmische schaal is hieronder toegepast evenals bij de overige grafieken in deze update, m.u.v. de olieprijs.

Naarmate de prijsbeweging en/of de termijn onder beschouwing groter wordt, is het zinvol om een dergelijke schaal te gebruiken waar de afstand tussen 10 en 11 even groot is als die tussen 100 en 110, en dus procentueel is in plaats van absoluut.

 

 

Fig. 2: Prijs Elektriciteit CAL 2022 (euro/MWh) – weekkoersen op log schaal

Gas

Ook de gasprijs blijft stijgen op spotniveau (day ahead) en langere termijnbasis. Een lage gasvoorraad blijft in deze markt een belangrijke factor. De Europese opslag was begin augustus 30 procentpunt minder gevuld dan een jaar geleden in dezelfde periode. Voor Nederland is dat zelfs 40 procentpunt. Zuidoost-Europa wordt geteisterd door een langdurige hittegolf, waardoor de gasvraag robuust blijft voor het opwekken van elektriciteit om te kunnen voorzien in de hoge vraag naar airconditioning.

Door de hoge gasprijzen in Azië gaan LNG-transporten nog steeds die kant op. De invoer richting Europa is erg laag, ook door tegenvallende levering vanuit Noorwegen en vooral Rusland.

De gasprijs voor levering in kalenderjaar 2022 noteert nu boven € 30. Positief nieuws met betrekking tot een hogere vraag dan wel krapper aanbod, leidt momenteel onmiddellijk tot prijsstijging. Het lijkt er voorlopig op dat tijdelijke prijsdalingen alleen veroorzaakt kunnen worden door winstnemingen van handelaren. Niettemin is de prijsbeweging – zelfs op logaritmische schaal – parabolisch te noemen en niet veel langer vol te houden zonder neerwaartse prijscorrectie.

 

Fig. 3: Prijs TTF Gas CAL 2022 (euro/MWh) – weekkoersen op log schaal

Kolen

Door de hoge gasprijs blijft de prijs van steenkool als alternatieve brandstof ook stijgen. Het kalenderjaar 2022 (API 2) handelt nu boven $100 per ton. Ook in deze markt spelen de Aziatische landen een belangrijke rol. China kent een warme zomer. Er zijn leveringsproblemen vanuit Colombia en Zuid-Afrika. Als de gasprijzen wereldwijd sterk blijven, zal de steenkoolprijs het recente prijsrecord opnieuw testen. Het niveau van $ 100 zal voorlopig steun bieden.

 

Fig. 4: Prijs ICE Coal 2022 (usd/t) – weekkoersen op log schaal

Emissie

De prijs voor de emissie van CO2 blijft, net als de olieprijs, handelen in een grote range en bevindt zich nu aan de bovenkant van deze range. Deze relatief hoge emissieprijs ondersteunt zo de elektriciteitsprijs. De emissieprijs zelf volgt voor een deel de prijs van gas en kolen. Zo wordt de wisselwerking tussen zelfversterkende prijzen voorlopig in stand gehouden.

Het aanbod is de laatste tijd krap door een halvering van de veilingvolumes en een beperkte verkoop van industriële bedrijven.

Ook in deze markt zullen het de handelaren zijn, die de prijs zouden kunnen laten dalen door winstnemingen of door het verkopen van recent ingenomen posities.

 

Bron grafieken: Montel

 

Fig. 5: Prijs Emissierechten – Dec-22 contract EEX (euro/t) – weekkoersen op log schaal