Door het aantrekken van de wereldwijde vraag ligt het energiecomplex er sterk bij. De prijs voor het wereldwijde containervervoer zet record na record. Het opwaarts momentum lijkt te versnellen. De OESO heeft haar groeiprognose voor 2021 naar 5,8% bijgesteld, voor 2022 op 4,4%.

Het monetaire beleid blijft een relevante wildcard in de prijsontwikkeling van diverse grondstoffen en andere assets. Een marktkenner omschrijft de huidige markt als volgt:

“This is the greatest bubble of all time in all things, by two orders of magnitude”. 

De inflatie in de VS was 5% in de maand mei, maar deze wordt door de centrale bank vooralsnog afgedaan als een tijdelijk fenomeen. In de eurozone is de inflatie door hogere energieprijzen opgelopen tot boven de 2%. Volgens de ECB is er geen reden om de rente te verhogen, of om het opkoopprogramma af te bouwen. De verwachte groei voor de eurozone in 2021 wordt geschat op 4,6%.

Olie: verdere stijging verwacht

De olieprijs (Brent) noteert momenteel $74 en staat dicht bij het recordniveau uit 2019. De opwaartse beweging lijkt vooralsnog niet te pauzeren. Een analist gaf al aan, dat als de prijs in dit tempo doorstijgt, er vroege tekenen van vraaguitval zichtbaar kunnen worden. Zeker als de prijs boven de $80 gaat handelen. Het niveau van $70 wordt door OPEC gezien als sweet spot; laag genoeg om elektrisch vervoer geen nieuwe impuls te geven of extra productie uit te lokken, hoog genoeg om productiekosten en overheidsbudgetten te dekken.

De prijs van ruwe olie lijkt het optimistische herstel in de wereldwijde macro cijfers te weerspiegelen. Een andere analist geeft aan, dat er ook zonder nieuwe supercyclus, er voldoende ruimte is voor de prijzen om te stijgen. De stijging tot $100 is mogelijk, gezien de sterk aantrekkende vraag en het beperkte aanbod. In juni wordt een tekort van 3 miljoen vaten per dag verwacht. Door de verwachte krapte deze zomer zijn de grootste grondstofhandelaren positief over de korte termijn prijs. Zij stellen dan ook dat hogere prijzen nodig zijn als prikkel, om nieuw kapitaal voor de industrie aan te trekken.

OPEC is voorzichtig met het opvoeren van de olieproductie, aangezien de sancties tegen Iran opgeheven kunnen worden per september. Het IEA (International Energy Agency) verwacht dat de olievraag eind 2022 op het pre-pandemische niveau van meer dan 100 miljoen vaten per dag zal staan. Het herstel zal echter ongelijkmatig verdeeld zijn over de diverse regio’s, sectoren en producten.

Zie onderstaande grafiek voor Brent, levering augustus 2021.

 Gas uitzonderlijk hoog

De gasprijs voor levering op korte termijn blijft uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar.

Het gascontract voor levering in juli 2021 bereikte begin juni het hoogste niveau waarop dit specifieke contract gehandeld heeft, sinds deze leveringsperiode voor het eerst gehandeld kon worden (januari 2016). De dagprijs is inmiddels boven € 29 /MWh geweest. De laatste keer dat de spotprijs in juni boven het niveau van € 26 euro handelde, was 2013. De gasvraag voor 2021 in Noordwest-Europa staat op het hoogste niveau in 5 jaar. Deze vraag is nu vooral afkomstig vanuit de centrales en voor het aanvullen van de gasbuffers.

De gasmarkt blijft krap doordat extra aanbod voorlopig uitblijft door hoge prijzen in Azië en de VS. De Europese voorraden zijn momenteel gevuld voor slechts 42% door een laag aanbod (76% vorig jaar rond deze tijd). De Europese LNG import is 27% gedaald op jaarbasis tot 9 miljard euro in de maand mei. De aanvoer vanuit de Noorse gasvelden is zwak door onderhoudswerkzaamheden, de afronding hiervan zou  verlichting kunnen bieden. De oplevering van Nord Stream 2 zou voor een meer structurele wijziging in de aanbodsituatie kunnen zorgen, maar het tijdspad hiervoor is hoogst onzeker.

Zie onderstaande grafiek voor levering gas kalenderjaar 2022

Elektriciteit stijgende trend

De netto elektriciteitsproductie was in Q1 2021 6% hoger dan in Q1 van 2020. Deze toename van 1,8 miljard kWh is toe te schrijven aan de opwek uit biomassa, zon en wind die goed was voor 28% van de totale productie in het eerste kwartaal.

De korte termijn elektriciteitsprijs wordt gedrukt door stijgende temperaturen, maar een sterke vraag vanuit airco compenseert dit. De termijnprijzen worden ondersteund door een hoge gas- en kolenprijs en een volatiele CO2 prijs. Hierdoor is het produceren van niet-hernieuwbare energie duurder geworden, dit is duidelijk zichtbaar in de prijs voor kalenderjaar 2022. Ook is er onderhoud bij een groot aantal gas- en kolencentrales, inclusief een kerncentrale.  Dit is zichtbaar op de spot- en intra dag markt met in de schouderuren prijzen van meer dan €100 per MWh, zelfs in het weekend.

Op de tweede Maasvlakte in de haven van Rotterdam wordt een waterstoffabriek gebouwd, goed voor 200 MW elektrolyse. De aandrijving van dit Holland Hydrogen I project komt van het offshore windpark in aanbouw. Eenmaal in gebruik zal het één van de grootste commerciële faciliteiten zijn voor de productie van groene waterstof.

TSO TenneT voorspelt congestie in het westelijke en zuidelijke deel van het Nederlandse net. De knelpunten in het regionale hoogspanningsnet in Friesland worden veroorzaakt door de groeiende opwek uit zon en wind. De gecontracteerde tansportcapaciteit van 1.500 MW was 520 MW groter dan de beschikbare capaciteit.

Zie onderstaande grafiek voor de levering van elektriciteit in het kalenderjaar 2022.

Emissie verdere stijging verwacht

Als gevolg van Brexit is op 7 juni 2021 de emissiehandel via ICE Endex verhuisd van Londen naar Amsterdam. De tweede veiling van Britse certificaten had een negatief effect op de prijs van EU-certificaten. Bedrijven die zich hadden ingedekt met Europese certificaten, wisselden deze om voor de Britse tegenhanger. De prijsrally van de afgelopen 6 maanden lijkt wat te stagneren, maar industriële aankopen ondersteunen de prijs voorlopig boven het niveau van € 50. Verwacht wordt dat de EUA’s voorlopig in een range tussen € 50 en € 55 zullen handelen door de onzekerheid over toewijzing van uitstootrechten aan de industrie. Duitsland heeft reeds laten weten hoeveel rechten op de markt worden gebracht dit jaar. Dit had een negatief effect op de markt.

Een sterke emissieprijs heeft direct effect op de gasprijs en indirect, via gas en kolen, op de elektriciteitsprijs. COMCAM ziet de prijs voorlopig hoger tenderen en ondanks korte perioden van winstnemingen, zijn verassingen vooral naar boven gericht en is € 80 – €100 per ton niet ondenkbaar op termijn. Zeker gezien de ambitie van de Europese Commissie om de uitstoot van broeigassen komende jaren sterk te verminderen. De CO2 prijzen zullen komende tijd in de greep blijven van het “Fit for 55” plan van de Europese Commissie. Zie onderstaande grafiek voor de prijs van emissierechten in December 2021.