Vorige week stonden de prijzen van het energiecomplex onder forse druk. Een aantal fundamentele factoren speelden hierbij een rol, zoals geopolitieke ontwikkelingen en winstnemingen door speculatieve marktspelers. COMCAM ziet dit als een gezonde correctie in een nog steeds opwaartse trend in wereldwijde energieprijzen. Het monetaire beleid van centrale banken blijft ook een factor van belang. De monetaire autoriteiten moeten balanceren tussen een niet te ruim en niet te krap geldaanbod. In het eerste geval kan moeilijk te bestrijden (hyper)inflatie optreden. In het tweede geval kan de economische opleving in de kiem worden gesmoord. Beide scenario’s worden als onwenselijk gezien.

Olie: verdere stijging verwacht

De prijsstijging door de hack van een koloniale pijpleiding in de VS was van korte duur. De olieprijs stond vorige week onder druk door onderhandelingen over een nucleair akkoord tussen Iran en de VS. Als Iran weer mag exporteren, wordt het dagelijkse aanbod van olie vergroot met 1 miljoen vaten per dag. Verwacht wordt dat de OPEC in de komende maanden haar productie zal vergroten met eenzelfde hoeveelheid. Een storm in de golf van Mexico en positieve economische cijfers hebben de olieprijs de laatste dagen weer doen opleven richting $70 per vat.

Gas: blijvende hoge prijzen

De gasprijs voor levering op korte termijn blijft uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar. Dit komt door het relatief koude weer, lage voorraden en een laag aanbod van LNG dat door Azië wordt opgekocht. Na de prijscorrectie van vorige week is de gasprijs weer in de sterk opwaartse trend. De afronding van het Nord Stream 2 project , de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland,  wordt dit jaar verwacht en zal de krapte in de gasmarkt wat kunnen verlichten in de komende winterperiode. COMCAM verwacht dat de gasprijs voor levering voor de korte termijn ondersteund zal worden, door onderhoud aan de Noorse gasinfrastructuur én door de injectievraag om de Europese voorraden weer aan te vullen. Omdat gas een schonere input is dan kolen, zal de vraag naar gas blijven toenemen. Als de olieprijs rond $70-80 gaat handelen, zal de langere termijn gasprijs ook sterk blijven.

Elektriciteit: hoog prijsniveau

Mede door de hoge gasprijs blijft de APX-prijs ook op een hoog niveau. Dit is duidelijk zichtbaar in de prijs voor de uren zonder duurzame opwek. De elektriciteitsprijs fluctueerde vorige week mee met de sterk dalende prijzen van emissierechten en gas, die op donderdag 20 mei weer sterk opveerden. In de afgelopen week waren er een paar uren met negatieve prijzen op vrijdag, zaterdag en zondag (Pinksterweekend). Op vrijdag en zaterdag was er een flinke toename in de opwekking door wind. De oplopende prijs van fossiele brandstoffen en de prijs voor het uitstoten van CO2 zal de elektriciteitsprijs voorlopig stevig steun bieden.

Emissie: voorlopig steunniveau € 50 

De contractprijs van emissierechten daalde vorige week met bijna 10% tot net onder € 50. Winstnemingen en onzekerheid rondom de start van de nieuwe Britse ETS regeling werden genoemd als belangrijke oorzaken van de prijscorrectie. Inmiddels is de prijs weer gestegen tot vlak onder het oude prijsrecord van € 57. COMCAM ziet € 50 voorlopig als een belangrijk steunniveau.

Stijgende emissieprijzen hebben direct effect op de gasprijs en indirect, via gas en kolen, op de elektriciteitsprijs. COMCAM ziet de prijs hoger gaan en ondanks korte perioden van winstnemingen, zijn verassingen vooral naar boven gericht. Een stijging naar € 80 – € 100 is niet ondenkbaar.