Kalenderjaar 2023 heeft het stokje overgenomen

In de laatste 8 handelsdagen van 2021 maakten de gas- en elektriciteitsprijzen een vrije val door de komst van warmer weer en LNG. Het sluiten van Franse kernreactoren was de laatste vonk die de rally tot een nieuwe prijspiek wist te brengen in illiquide handel.

Nu het kalenderjaar 2023 het front jaar is geworden, lijkt het – gezien de eerste handelsactiviteit – meer van hetzelfde te worden dit jaar. Kalenderjaar 2023 neemt het stokje over. Waar elektriciteit baseload leverjaar 2022 in oktober 2021 bodemde rond € 110 per megawattuur, bodemde leverjaar 2023 rond hetzelfde niveau afgelopen vrijdag 31 december 2021.

Het lijkt alsof marktparticipanten beginnen te wennen aan een structureel hogere prijs. Ofwel, het kan zijn dat een elektriciteitsprijs van € 100 als ‘vloer’ voor het eerstvolgende leverjaar gaat gelden. Een nieuw normaal op een fors hoger prijsniveau dus. En als afgelopen jaar als leidraad mag dienen, dan kan de extreme backwardation die er tussen 2022 en 2023 bestond, ook weer ‘normaal’ gaan worden voor het prijsverschil tussen leverjaar 2023 en 2024.

 

Op moment van schrijven is de markt elektriciteit leverjaar 2023 in termen van bid-ask: €126 –134.

Een print van boven €140 op korte termijn lijkt steeds waarschijnlijker.

Elektriciteit baseload leverjaar 2023 – weekbasis op lineaire schaal

Andere energieprijzen

De olieprijs, getopt rond $ 85 per vat, en de CO2 prijs die weerstand vond rond € 90 per ton, blijven als positieve drivers op de achtergrond. Evenals hernieuwbare energie, elektrificatie en de daarmee gepaard gaande congestie op het elektriciteitsnet de komende jaren. De nauwe relatie tussen gas en elektriciteit blijft. Deze ontwikkelingen zullen zorgen voor een stijgende gasprijs voor kalenderjaar 2023 richting € 60 en hoger.

Later deze week meer in onze uitgebreide energiemarkt analyse.