De afgelopen handelsdagen laat het energiecomplex een gemengd beeld zien. Waar de prijzen van gas, elektriciteit en emissierechten onder neerwaartse druk staan, wist de olieprijs boven het weerstandsniveau van $70 te handelen, om daar voorlopig boven te blijven. De verwachting is dat voormalige weerstand een steunniveau zal gaan worden.

Het monetaire beleid blijft een relevante wildcard in de prijsontwikkeling van diverse grondstoffen en andere assets. De inflatie in de VS is fors opgelopen, deze wordt door de centrale bank vooralsnog afgedaan als een tijdelijk fenomeen. Het is mogelijk dat de markt een renteverhoging verwacht. Dit kan een reden zijn dat de US-dollar de laatste dagen is gestegen ten opzichte van een aantal andere belangrijke valuta. Een inflatiedruk zoals in de VS is nog niet waargenomen in Europa. Ook is er een verschil in aanbod en vraag tussen Oost en West. Dalende voorraden in de VS leiden tot schaarste, terwijl de voorraden in met name India en China toenemen door een relatief lage vraag.

Olie stijgt boven $70, verder verhoging naar $80 verwacht 

De verklaring achter de sterk gestegen olieprijs tot boven $70 per vat, ligt in het feit dat de economische opleving groter is dan verwacht. De hieruit voortvloeiende vraag compenseert dan ook de vrees voor een hoger aanbod vanuit Iran en de andere OPEC landen. De olieproductie door OPEC zal slechts geleidelijk worden verhoogd. Hierdoor zal de markt niet overspoeld worden met ruwe olie. Goldman Sachs verwacht dan ook een olieprijs van $80 in het vierde kwartaal door deze onderschatting van de vraag.

De olieprijs bleef een tijd tussen $65 en $70 zweven door onderhandelingen over een nucleair akkoord tussen Iran en de VS. Als Iran weer mag exporteren, wordt het dagelijkse aanbod van olie vergroot met 1 miljoen vaten per dag. Geschat wordt dat dit hogere aanbod de olieprijs kan laten dalen met $5 per vat. Berichten dat Iran niet transparant is richting de nucleaire waakhond van de VN, heeft de verwachting op een overeenkomst getemperd en de prijs hoger gedreven. Daarnaast wordt verwacht dat OPEC de komende maanden haar productie gradueel zal vergroten met ruim 1 miljoen vaten. Zie onderstaande grafiek voor Brent, levering augustus 2021.

Prijs Ruwe olie – Brent Aug 2021 ($/barrel) 

Gas uitzonderlijk hoog

De gasprijs voor levering op korte termijn blijft uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar. Dit komt door:

  • het relatief koude weer in de maand april en mei
  • een hoge injectievraag om de gasvoorraden aan te vullen: slechts 37% gevuld ten opzichte van 72% vorig jaar rond deze tijd
  • een laag aanbod van LNG dat door Azië wordt opgekocht

De prijzen bewogen afgelopen drie weken zijwaarts tot lager na een bijna parabolische stijging in de week daarvoor. Een hoger verwacht aanbod vanuit Rusland, hogere temperaturen en de lagere prijs voor emissierechten speelde hierbij een rol.  De afronding van het Nord Stream 2 project, de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, wordt dit jaar verwacht en kan de krapte in de gasmarkt wat verlichten de komende winter. COMCAM verwacht dat de gasprijs voor levering voor de korte termijn ondersteund zal worden door gepland onderhoud aan Noorse gasleidingen en door bovengenoemde injectievraag. Gas is een schonere input dan steenkool, dus zal de vraag naar gas robuust blijven. Vooral als de olieprijs rond $80 gaat handelen, zal de langere termijn gasprijs ook ondersteund worden. Zie onderstaande grafiek voor levering gas kalenderjaar 2022.

Prijs TTF gas CAL 2022 (eur/MWh

Elektriciteit dalende trend, renewables versterken dit op piekmomenten zon en wind

De termijnprijzen van elektriciteit bewogen afgelopen weken ook zijwaarts tot lager, geleid door de bewegingen op de gas- en emissiemarkt. De prijzen op de spotmarkt worden naar beneden gedrukt door de hogere temperatuur. Hoge opwek op dagen met veel zon en/of wind vertaalt zich onmiddellijk in een lagere prijs op de spotmarkt APX. Dit is duidelijk zichtbaar in de prijs voor de uren zonder duurzame opwek.

De oplopende prijs van fossiele brandstoffen en de prijs voor het uitstoten van CO2 zal de elektriciteitsprijs voorlopig stevig steun bieden. Zie onderstaande grafiek voor de levering van elektriciteit in het kalenderjaar 2022.

Prijs elektriciteit CAL 2022 (eur/MWh)  

Emissie voorlopig stabiel rond € 50 steunniveau

De positieve factoren die in mei zorgden voor een record in de prijs van emissierechten ontbraken de afgelopen twee weken. Afgelopen tijd is er verminderde koopinteresse van speculanten, hierdoor bleef de prijs onder het oude prijsrecord. De prijs staat ook onder druk door het absorberen van de tweede veiling van Britse emissierechten. De emissiemarkt blijft de gasmarkt volgen en omgekeerd, dus verwacht wordt dat de prijs boven € 50 per ton uitstoot zal blijven. COMCAM ziet € 50 euro als een belangrijk steunniveau. Mocht dit niveau breken, loopt er wat lucht uit deze oververhitte markt. Er zijn belangrijke steunniveaus rondom de psychologische niveaus € 30 en € 40. Hoe lager, hoe steviger de steun zal zijn, wat een springplank kan vormen voor hogere niveaus.

Een stijgende emissieprijs heeft direct effect op de gasprijs en indirect, via gas en kolen, op de elektriciteitsprijs. COMCAM ziet de prijs voorlopig hoger tenderen. Ondanks korte perioden van winstnemingen, zijn verassingen vooral naar boven gericht. Het prijsniveau van  van € 80 – 100 euro/ton is niet ondenkbaar op termijn. Zeker gezien de ambitie van de Europese Commissie om de uitstoot van broeigassen komende jaren sterk te verminderen. Zie onderstaande grafiek voor de prijs van emissierechten in December 2021.

Prijs emissierechten – Dec-21 contract EEX (eur/t)