Energietransitie

Alle bedrijven, groot en klein, dragen bij aan energietransitie door verduurzaming. COMCAM kan u adviseren en ontzorgen bij een integrale aanpak van de verduurzaming van uw bedrijf. Dit kunnen wij door brede kennis en onze unieke samenwerking met meer dan 20 energieleveranciers en specialisten op het gebied van elektriciteit, gas en technische en duurzame oplossingen in Europa.

Klimaatakoord: van CO2 reductie met 55% in 2030 naar CO2 neutraal in 2050

In het Europese klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om hieraan te voldoen moet alle bedrijven overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Oftewel energietransitie.

Het Klimaatakkoord legt de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie vast. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 55% in 2030 ten opzichte van 1990 naar CO2 neutraal in 2050. 

Alternatieven voor warmte

Wilt u als bedrijf gas loos verder, dan kunt u op zoek gaan naar alternatieven voor verwarming, warmwatervoorziening en verhitting.  Duurzame alternatieven hiervoor zijn bijvoorbeeld ondergrondse verwarming zoals een warmtepomp, elektrische vloerverwarming, infrarood verwarming, elektrisch koken of een e-boiler. 

Meer elektriciteit

Van het gas af betekent in de praktijk vaak een hoger elektriciteitsverbruik, waardoor energie opwek door zon, wind en/of warmte vaak interessanter kan zijn door kortere terugverdientijden. Zowel de overheid als Europese Unie stimuleren deze ontwikkelingen door diverse subsidies en fiscale regelingen. Lees hier meer.  

Wat zijn uw ambities voor de energietransitie en verduurzaming?

Een integrale aanpak is essentieel bij verduurzaming van uw bedrijf, waarbij de energie inkoop strategie en risicostrategie in lijn zijn met uw duurzaamheidsstrategie. De optimale inzet van levering én terug levering van energie kan u grote besparingen opleveren. Hierdoor kunnen terugverdientijden voor investering in zon-, wind of warmte oplossingen voor uw bedrijf aanzienlijk verkort worden. Wij kunnen u hierin adviseren en ontzorgen bij het verduurzamen van uw bedrijf.  

Samenwerking GETEC voor financiering energietransitie en circulair ondernemen

Voor de industrie hebben we een unieke samenwerking met GETEC Benelux, specialist van duurzame energieoplossingen. GETEC heeft veel ervaring met het begeleiden van elektrificatietrajecten inclusief financieringsmogelijkheden in o.a. Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Zo werken we samen met GETEC om bedrijven te ondersteunen bij de verduurzaming én optimalisatie van productieprocessen. We onderzoeken alle mogelijkheden van alternatieve duurzamere energiebronnen. Met een energie efficiency scan bekijken we de verduurzamingsmogelijkheden van alle energiedragers, naar wet- en regelgeving, CO2- rechten, subsidie mogelijkheden en hergebruik van afval stromen.