Uit onderzoek is gebleken dat zonnepanelen op bedrijfsdaken rendabeler zijn voor ondernemers dan zonnepanelen op landbouwgrond. In het onderzoek, uitgevoerd door Enexis is niet alleen gekeken naar hoe rendabel de opties zijn maar ook welke maatschappelijke kosten er bij komen kijken. Bijvoorbeeld verzwaring van het elektriciteitsnet of werkgelegenheid.

Het onderzoek concludeerde dat in 2020 zonnepanelen op bedrijfsdaken maatschappelijk gezien de beste optie zijn. De verwachting is dat in 2030 dat zonnepanelen op daken van particulieren zullen worden. Dat komt volgens de onderzoekers omdat zonne-energieprojecten op landbouwgrond meer maatschappelijke kosten veroorzaken. Overheden zouden meer prikkels moeten geven om deze maatschappelijke kosten zoveel mogelijk te vermijden. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn bijvoorbeeld makkelijker aan te sluiten op het net en komen vaak niet in de plaats van een ander maatschappelijk nut zoals landbouwgrond. Bedrijven kunnen tevens profiteren van meer subsidies en belastingvoordelen dan particulieren.

COMCAM adviseert nu al geruime tijd bedrijven op het gebied van verduurzaming en ziet ook dat de drempel om bedrijven te verduurzamen steeds lager wordt. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van uw bedrijf zou u ook geld kunnen besparen op het gebied van subsidies en belastingen!

De subsidieregeling voor duurzame energie, de SDE+(+), kan volgens onderzoekers meer rekening houden met maatschappelijke effecten. Dit zou betekenen dat zonnepanelen op bedrijfsdaken nog sterker gestimuleerd moeten worden, evenals eigen verbruik van de energie en energieopslag. ‘Door de subsidieregeling slimmer in te steken, hoeft zon op landbouwgrond niet minder aantrekkelijk te worden, maar krijgen projectontwikkelaars wel de juiste prikkels om maatschappelijke kosten, zoals netverzwaring, zoveel mogelijk te vermijden’, aldus de onderzoekers.

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat zonnepanelen op woningen van de 3 onderzochte opties in 2020 als minst goede optie uit de bus komt. Dat komt vooral omdat zonnepanelen van particulieren zonder de salderingsregeling economisch gezien het minst rendabel zouden zijn. Dit verbetert aanzienlijk richting 2030 en daarna; dan zijn particuliere zonnepanelen vergelijkbaar met de andere opties. De onderzoekers stellen dat het steeds belangrijker wordt dat zonnepanelen geplaatst worden op locaties waar tijdens de opwek ook energieverbruik is.