De hernieuwbare energiebronnen van de Europese Unie helpen haar afhankelijkheid van aardgas te verminderen.

De groei van hernieuwbare energie heeft bijgedragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van de EU van gas, dat sinds het midden van vorig jaar in prijs is gestegen door de aanbodcrisis die zowel de industrie als de portemonnee van de gewone consument heeft getroffen. Volgens een onderzoek van de in Londen gevestigde klimaatdenktank Ember, heeft meer dan de helft van de nieuwe duurzame opwekking sinds 2019 gasenergie vervangen, terwijl de rest voornamelijk kern- en steenkoolbronnen vervangt.

“Dit zijn momenten en paradigmaverschuivingen waardoor overheden en bedrijven dit veel serieuzer gaan nemen”, zegt Charles Moore, de hoofdauteur van het onderzoek. “De alternatieven zijn beschikbaar, ze zijn goedkoper en zullen waarschijnlijk nog goedkoper en concurrerender worden. Hernieuwbare energiebronnen zijn nu een kans, geen kostenpost.”

De hoge prijs van gas in vergelijking met steenkool heeft ertoe geleid dat energie productiebedrijven meer op steenkool leunen als back-up voor duurzame opwekking. Dat brengt het traject van Europa’s uitfasering van de smerigste fossiele brandstof in gevaar. Vorig jaar sprong het kolenverbruik in de EU onevenredig hoog in vergelijking met de stijging van de elektriciteitsopwekking, aangezien de hoge gasprijzen de relatieve winstgevendheid van het verbranden van kolen stimuleerden

Het gebruik van kolen in Europa neemt toe door de hoge gasprijs

De hoge prijs van gas in vergelijking met steenkool heeft ertoe geleid dat energie productiebedrijven meer op steenkool leunen als back-up voor duurzame opwekking. Dat brengt het traject van Europa’s uitfasering van de smerigste fossiele brandstof in gevaar. Vorig jaar sprong het kolenverbruik in de EU onevenredig hoog in vergelijking met de stijging van de elektriciteitsopwekking, aangezien de hoge gasprijzen de relatieve winstgevendheid van het verbranden van kolen stimuleerden.

De elektriciteitsopwekking in de EU uit hernieuwbare energiebronnen bereikte vorig jaar een recordhoogte van 547 terawattuur in 2021, goed voor een stijging van 11% in vergelijking met twee jaar eerder, volgens Ember’s Europe Electricity Review. Het is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld, wat neerkomt op een stijging van 157% sinds 2011.

Het gasverbruik daalde vorig jaar voor het tweede jaar op rij en kwam uit op 8,1% lager dan in 2019. Daarentegen daalde het kolenverbruik in dezelfde periode met slechts 3,3%. Simpel gezegd, wind en zonne-energie hebben in 2011-2019 uitstekend werk verricht om steenkool te vervangen, maar sindsdien hebben hernieuwbare energiebronnen vooral gasgestookte elektriciteitscentrales verdrongen.

Ember’s Moore waarschuwde dat de langzame uitfasering van steenkool mogelijk wetgeving vereist om te versnellen. Het Internationaal Energieagentschap beveelt de OESO-landen aan om tegen het einde van het decennium te stoppen met het gebruik van steenkool om te voldoen aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging in de wereld onder de 1,5 Celsius te houden.

“Europa kan de uitfasering van steenkool versnellen door meer hernieuwbare energie en sneller te bouwen”, zegt Felicia Aminoff, analist energietransitie bij BloombergNEF. “Wind en zonne-energie hebben geen brandstofkosten, dus zodra je de eerste investeringen hebt gedaan om wind- en zonne-energie op te bouwen, zal het de generatie vervangen die elke vorm van brandstof gebruikt, of het nu steenkool of gas is.”

Over het geheel genomen, daalde de uitstoot van de energiesector in de EU met minder dan de helft van het tempo dat nodig is om dat doel te bereiken, aldus het rapport van Ember. Spanje produceerde de grootste emissiereductie in de afgelopen twee jaar, waarbij hernieuwbare energie ongeveer 25 TWh toevoegde en gas met 15 TWh daalde. Daarentegen heeft het zware gebruik van steenkool de klimaatvooruitgang van het blok in Polen gedwarsboomd, waar het steenkoolverbruik met ongeveer 8 TWh toenam en hernieuwbare energiebronnen slechts 4 TWh wonnen

Lees hier het volledige rapport European Electricity Review 2022 van Ember Climate.

Bron: Bloomberg.