De industrie, inclusief de datacenters, staat voor de opgave om haar processen te verduurzamen en de emissies van broeikasgassen te reduceren naar praktisch nul in 2050. In het Klimaatakkoord van 2019 is de opgave voor de industrie, als onderdeel van de totale opgave, vastgesteld op 14,3 Mton additionele emissiereductie ten opzichte van het basispad uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) 2017. Er is in de industrie in Nederland een groot technisch potentieel om te verduurzamen en er zijn diverse opties beschikbaar:

  1. Energie-efficiency en hergebruik van warmte
  2. Elektrificatie van industriële processen, zowel via een thermische (Power2Heat) als via een mechanische of chemische route (o.a. Power2Hydrogen, Power2Chemicals)
  3. Verduurzamen van de brandstoffen (o.a. CO2-vrij gassen zoals waterstof)
  4. CO2-afvang en -opslag (CCS) of CO2-utilisatie (CCU)
  5. Verduurzaming van de grondstoffen door circulariteit en biogrondstoffen (met waterstof als grondstof en/of hulpstof)

Dit kan direct via het elektrificeren van processen (zoals bijvoorbeeld elektrisch verwarmen en elektrische aandrijving, materiaalconversie en scheiding) of, wanneer directe elektrificatie niet haalbaar is, door indirect te elektrificeren door de inzet van groene waterstof in industriële processen (voor energietoepassingen en als grondstof). Voor de datacenters die volledig op elektriciteit draaien is de opgave om het elektriciteitsverbruik te verduurzamen en processen steeds efficiënter te laten verlopen.

COMCAM kan uw bedrijf ondersteunen bij verduurzaming

COMCAM is geselecteerd partner van energieleveranciers en specialisten op gebied van verduurzaming in binnen- en buitenland. Wij kunnen u ondersteunen bij alle aspecten van energie: inkoop, portfolio management, transport en netwerk optimalisatie, belastingconstructies, wet- en regelgeving, maar ook subsidieaanvragen, financieringstrajecten van duurzame maatregelen en energy efficiency scans. Voor de industrie hebben we een unieke samenwerking met GETEC Benelux, specialist van duurzame energieoplossingen. GETEC heeft veel ervaring met het begeleiden van elektrificatietrajecten in de industrie inclusief financieringsmogelijkheden. Wij kunnen met u de verduurzamingsmogelijkheden voor uw bedrijf beoordelen, een projectplan met plan van aanpak maken en uitvoeren zodat uw bedrijf klaar is voor de duurzame toekomst.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek!

Bron: Adviesbrief Stuurgroep Extra Opgave 23 maart 2021, Industrie en Energietop 26 maart 2021