Om op koers te komen voor een netto 0 uitstoot in 2050 moet er wereldwijd in de periode tot 2030 jaarlijks 455 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd worden. Dat stelt Bloomberg New Energy Finance.

In de periode tot 2050 gaat het zelfs om 632 gigawattpiek zonnepanelen per jaar. De Bloomberg-onderzoekers hebben in juli de nieuwste editie van de New Energy Outlook (NEO) gepresenteerd.

Klimaatscenario’s voor 0 CO2 uitstoot in 2050

De New Energy Outlook bevat BloombergNEF’s jaarlijkse scenarioanalyse over de lange termijn toekomst van de energie-economie. De nieuwste editie bevat 3 klimaatscenario’s – groen, grijs en rood – die voldoen aan het doel van het Klimaatakkoord van Parijs om in 2050 een 0 CO2-uitstoot te bereiken.

Bron: BloombergNEF

 

 

 

Groen: 85% hernieuwbare energie

Het groene scenario is de route waarbij groene waterstof een aanvulling vormt op meer elektriciteitsverbruik, recycling en bio-energie.

 

Grijs: 42% hernieuwbare energie

Het grijze scenario gaat ervan uit dat een groter gebruik van elektriciteit en hernieuwbare energie wordt aangevuld met technologie voor het opvangen en opslaan van CO2 (CCS) en dat het gebruik van sommige fossiele brandstoffen mogelijk blijft.

 

Rood: 27% hernieuwbare energie

Het rode scenario met 27 procent hernieuwbare energie gaat ervan uit dat kleinere, modulaire kernenergie wordt ingezet als aanvulling op wind- en zonne-energie en batterijtechnologie in de energiesector, met speciale kerncentrales die zogenaamde ‘rode waterstof’ produceren.

Emissie per sector

Een kernonderdeel van de BNEF-analyse is het opstellen van emissiebudgetten per sector om in 2050 netto 0 uitstoot te bereiken. Hieruit komt naar voren dat de wereldwijde energie gerelateerde uitstoot tegen 2030 met 30 procent onder het niveau van 2019 en tegen 2040 tot 75 procent daaronder moet dalen om in 2050 netto 0 uitstoot te bereiken. De energiesector moet het komende decennium de grootste vooruitgang boeken, namelijk een vermindering van de emissies met 57% ten opzichte van het niveau van 2019 tegen 2030 en vervolgens met 89% tegen 2040. De emissies van het wegvervoer moeten tegen 2030 met 11% dalen en in 2040 80% onder het niveau van 2019 liggen. Voor de industrie en gebouwen is dat 16% en 12% tegen 2030 en 58% en 55% tegen 2040.

405 gigawattpiek per jaar tot 2030

Meer dan driekwart van de inspanningen om de komende 9 jaar de uitstoot terug te dringen, moet volgens de onderzoekers naar de elektriciteitssector gaan en naar een snellere inzet van wind- en zonne-energie. De volgende mijlpalen moeten tegen 2030 zijn bereikt om op schema te liggen om in 2050 0 uitstoot te bereiken.

 

Technologie Nieuwe inzet per jaar tot 2030
Windenergie 505 gigawatt
Zonnestroom 455 gigawattpiek
Batterijen 245 gigawattuur
Elektrische auto’s 35 miljoen stuks
Warmtepompen 18 miljoen stuks

 

Groene scenario: elektriciteit per technologie, 2050

Grijze scenario: elektriciteit per technologie, 2050

Rode scenario: elektriciteit per technologie, 2050

Bron: BloombergNLF.

Note: includes both power for end-use economy & hydrogen manufacturing.

 

Bron: BloombergNEF

Bron: BloombergNEF.

Note: includes both power voor end-use economy & hydrogen manufacturing.

Elektrificatie speelt een grote rol.

Als gevolg hiervan is de elektriciteitsproductie bijna 62.200 terawattuur in het grijze scenario van BNEF, meer dan het dubbele van het totaal van 2019. In het groene scenario, waar elektriciteit ook wordt gebruikt om grote hoeveelheden waterstof te produceren, is de stroomopwekking nog eens 2 keer zo groot: meer dan 121.500 terawattuur, oftewel ongeveer 4,5 keer het niveau van 2019. Terwijl de implementatie van de eerste 1.000 gigawatt aan wind- en zonne-energie 20 jaar in beslag nam, zal in het groene scenario de komende 3 decennia gemiddeld ongeveer 1.400 gigawatt aan hernieuwbare energie nodig zijn om tot 0 emissie te komen. In het groene scenario zijn de marktkansen voor hernieuwbare energie dan ook enorm met de installatie van 816 gigawatt windmolens, 632 gigawattpiek zonnepanelen en 257 gigawattuur aan batterijen per jaar tot 2050.

Waterstof

Waterstof moet volgens BNEF snel opschalen vanaf de huidige zeer kleine basis, maar de omvang van de rol verschilt sterk per scenario. De nieuwe vraag naar waterstof in 2050 is slechts 190 miljoen ton in het grijze scenario, vergeleken met 1.318 miljoen ton in het groene scenario, waar het stijgt tot ongeveer 22 procent van het totale eindverbruik van energie, vergeleken met minder dan 0,002% vandaag de dag.

Tot 173 biljoen dollar investeren

Ondanks onzekerheid over de totale kosten van elk NEO-scenario, schat BNEF de investeringen in energievoorziening en infrastructuur de komende 30 jaar op 92 tot 173 biljoen Amerikaanse dollar. De jaarlijkse investeringen zullen meer dan verdubbeld moeten worden om dit te bereiken, van ongeveer 1,7 biljoen Amerikaanse dollar per jaar nu tot 3,1 à 5,8 biljoen Amerikaanse dollar per jaar in de komende 3 decennia.

Bron: Bloomberg NEF New Energy Outlook 2021 & Solar magazine