Grondstoffen & valuta 

De doom-loop van volatiliteit zorgt voor minder liquiditeit en minder beschikbaar kapitaal. De dollar en andere westerse munteenheden, niet de roebel, zullen de grootste moeite krijgen met het einde van 50 jaar economische financialisering. Door minder beschikbaar kapitaal zal de marktparticipatie dalen. De liquiditeit zal verder afnemen, de volatiliteit zal nog groter worden. Onder-investering in nieuw aanbod door grondstofproducenten heeft de voorraden uitgeput. Er wordt verwacht dat dit nieuwe volatiele prijsregime voorlopig zal blijven aanhouden.

Olie

De oliemarkt staat afgelopen weken onder druk door nieuwe lockdowns in China en het vrijgeven van vaten uit de Strategische Petroleum Reserve. Deze vrijgave heeft de prijzen van komende contractmaanden verlaagd, maar de prijs voor verder liggende contracten verhoogd. Op langere termijn blijven de overige factoren positief voor een verder stijgende olieprijs.

 

Aardgas & kolen

Voor Europa wordt het een lastige opgave op termijn vervanging te vinden voor Russisch gas. De EU heeft het energie-taboe opgeheven om vanaf augustus een embargo in te stellen voor kolen uit Rusland. Kolen gewonnen op verschillende locaties kunnen aanzienlijk variëren in kwaliteit. De meeste elektriciteitsgeneratoren zijn ontworpen om efficiënt te werken met een bepaalde kwaliteit kolen. Het overschakelen op andere kwaliteit zal de brandstofkosten voor alle generatoren verhogen, en daarmee de elektriciteitsprijs. Dit zal de energierekening verhogen voor Europese consumenten en bedrijven. Dit zal doorsijpelen naar andere landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika die kolen importeren.

Terwijl spotprijzen onder neerwaartse druk staan door mild weer, zijn de gasprijzen van de leverjaren 2023 en verder afgelopen week gestegen door het aangekondigde embargo op Russische steenkool en de doelstelling van Duitsland om per 1 november de gasbuffers voor 90% gevuld te hebben.

 

Emissierechten & elektriciteit

Waar de prijs van emissierechten zijwaarts beweegt, blijft de prijs van aardgas de elektriciteitsprijs ondersteunen.

 

Gas winter 2022-2023

Kolen 2023

Elektriciteit Q3 2022

Emissierechten december 2022

COMCAM energiemarkt analyses- onze mogelijkheden

Meer weten? We bieden onze kennis, analyses en inzichten als losse dienst aan op maat voor uw bedrijf. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.

Neem contact met ons op via een PB of via www.comcam.pro/contact over onze mogelijkheden.