Informatieplicht Wet Milieubeheer

Sinds de aanscherping van de Wet Milieu Beheer worden bedrijven met een energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Alle maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar zijn wettelijk verplicht gesteld. Valt u onder de energiebesparingsplicht, dan dient u voor 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Wat kan COMCAM voor u betekenen

  • COMCAM helpt u met het in kaart brengen van uw energiegebruik
  • COMCAM biedt ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen
  • COMCAM adviseert u over subsidies en belastingvoordelen m.b.t. investeringen
  • COMCAM kan als intermediair de rapportage in het eLoket van RVO voor u indienen

Wij doen de rapportage voor u.

Als u zonder zorgen 1 juli 2019 tegemoet wil gaan, kunt u ons machtigen de rapportage voor u in te vullen. Wij verzamelen samen met u de benodigde gegevens en zorgen dat de juiste informatie op tijd het eLoket van RVO staat. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken.

In kaart brengen verbruik

Wij bieden in samenwerking met onze dochter EnergyCommunication een portaal aan waarin u uw energieverbruik kan monitoren. Hier kunt u per dag, per uur of zelfs per kwartier uw verbruiken in zien. Ook kunnen wij u analyses en tips geven om uw verbruik te verminderen.

Onze partners bieden opties om te verduurzamen

Door onze unieke positie in de energiemarkt hebben wij veel partners met wie wij samenwerken. De verschillende expertises van deze partners kunnen allemaal worden ingezet om uw bedrijf te verduurzamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlichting, maar ook aan zuinig autorijden. Samen met u kijken wij wat het best bij uw bedrijf past.

 

‘Achtergrond Wet Milieu’

De energiebesparingsplicht voor bedrijven met een energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas is al sinds de jaren 90 onderdeel van de Wet Milieubeheer, maar is tot op heden niet gehandhaafd. In 2013 heeft de Rijksoverheid het ‘Energie Akkoord voor duurzame groei’ opgesteld om invulling te geven aan de bereidheid van de Nederlandse overheid om mee te gaan met (internationale) klimaatdoelstellingen. In het akkoord van 2013 werd de belofte uitgesproken handhaving van de energiebesparingsplicht te starten. Gevolg hiervan is de recente introductie van de informatieplicht. Vanaf juli 2019 starten gemeentes met het handhaven van de energiebesparingsplicht middels uw rapportage in het portaal van RVO.

Subsidies & financiering

Als u wilt investeren in duurzaamheid, kan het zijn dat u recht heeft op subsidie of een andere investeringsregeling. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk onder de Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) een deel van uw investering af te trekken van uw fiscale winst. Daarnaast maakt de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) het mogelijk 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Wilt u een actueel advies over welke subsidies, regelingen en financieringsmogelijkheden op u betrekking hebben, neem dan contact met ons op!

Waarom samenwerken met COMCAM

COMCAM werkt momenteel met ruim 20 leveranciers van zowel energie, gas als technische- en duurzame oplossingen. Door ons brede netwerk aan partners en onze jarenlange ervaring in de energiemarkt kunnen we onze onafhankelijkheid blijven garanderen. Wij leveren een betrouwbare analyse en geven u toegang tot alle opties in de markt, terwijl u zich kunt blijven focussen op uw kernactiviteiten.

Wilt u weten wat de mogenlijkheden zijn voor uw bedrijf en wat past bij uw netaansluiting?

Bel ons voor meer informatie 0118 760 760.