Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar 132 petajoule hernieuwbare energie geproduceerd. Daarmee lag de productie van duurzame stroom en warmte – mede dankzij zonnepanelen – 14 procent hoger.

Dat kwam grotendeels doordat er nu 30 procent meer vermogen aan zonnepanelen is geïnstalleerd dan vorig jaar. Door gebrek aan stevige wind kwam de totale productie van duurzame energie deze maand ‘slechts’ 11 procent hoger uit dan vorig jaar juni. Dit alles blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Veel mooi weer

De maandcijfers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) laten zien dat juni een maand was met veel mooi weer. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was met 18,23 graden Celsius zelfs de hoogste van alle junimaanden sinds 1900.

Het aantal zonuren was zo’n 6 procent hoger – 15 uur – dan in 2020. De recordproductie van zonnepanelen komt volgens Energieopwek.nl dan ook vooral door de grotere aantallen zonnepanelen die in Nederland geïnstalleerd zijn. Zonne-energie was in de maand juni goed voor een productie van 6,1 petajoule. Dit volume was grotendeels afkomstig van zonnepanelen in de vorm van stroom, maar ook in de vorm van warmte van zonnecollectoren.

Windenergie

Ook de capaciteit van windenergie is toegenomen, maar in juni liet de wind het zelf afweten. Er was volgens Energieopwek.nl nauwelijks een dag met flinke wind en er waren veel dagen die bijna windstil waren. De hoge productie van zonne-energie drukte de centrales op kolen, biomassa en gas een beetje uit de markt. Omdat er ook minder warmte nodig was, produceerde biomassa in juni relatief weinig energie.

Biomassa vormt nog wel steeds het leeuwendeel van de hernieuwbare energie in Nederland, maar dit aandeel neemt langzaam maar zeker af, omdat de andere vormen van hernieuwbare energie sneller groeien.

34 procent hernieuwbare stroom

Ingezoomd op de productie van stroom was het aandeel hernieuwbare elektriciteit 34 procent, tegen 28 procent juni vorig jaar en 36 procent vorige maand.  

Bron: Solarmagazine 2 juli 2021