Knellingen op het elektriciteitsnet gooien roet in het eten bij verschillende hernieuwbare energieprojecten. De schaarse ruimte op het net is het gevolg van verschillende factoren. De groeiende economie, digitalisering en de vlotte woningbouw zijn de voornaamste oorzaken van congestieproblematiek.

Congestiemanagement kan er mogelijk voor zorgen dat er meer wind- en zonneparken aangesloten kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de spelregels om congestiemanagement mogelijk te maken gewijzigd.

Tijdelijk management

Voor optimaal gebruik van de beperkte netcapaciteit is het volgens ACM van groot belang dat er door netbeheerders aan congestiemanagement wordt gedaan. Dit gebeurt volgens de toezichthouder echter te weinig. “Daarom wil de ACM in de Netcode Elektriciteit duidelijker vastleggen hoe, wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement moeten toepassen. Een ontwerpbesluit daartoe is afgelopen zomer gepubliceerd”, stelt Senior energy regulator Dubbeling.

Congestiemanagement kan er mogelijk voor zorgen dat er meer wind- en zonneparken aangesloten kunnen worden. Wel gaat het hier om een tijdelijke maatregel, terwijl netbeheerders alsnog het net verzwaren.

Grenzen

Door de Netcode Elektriciteit aan te passen kunnen netbeheerder in een congestiegebied vaker een aanbod voor transport en elektriciteit doen. “Alleen als de kosten voor congestiemanagement boven een financiële grens uitkomen, of wanneer een technische grens wordt bereikt waardoor de netbeheerder de betrouwbaarheid van het net niet meer kan borgen, hoeft de netbeheerder geen aanbod meer te doen voor het transport van elektriciteit”, voegt Dubbeling toe.

Uitzondering

In het voorstel waren deze grenzen lager dan in het uiteindelijke besluit. “De nieuwe spelregels verminderen daarmee de mogelijkheden van netbeheerders om congestiemanagement niet toe te passen”, aldus Dubbeling. Wel zijn er uitzonderen mogelijk die netbeheerders vrijstellen van congestiemanagement, zegt hij. “Bijvoorbeeld als congestie minder dan één jaar duurt en in hetzelfde gebied de afgelopen drie jaar geen congestie is opgetreden.”

Projectervaring congestiemanagement

COMCAM heeft veel ervaring met congestiemanagement problematiek. Zo hebben we diverse projecten in nauwe samenwerking met de netbeheerder succesvol voor onze klanten opgeleverd. Meer weten hierover? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De volledige wijziging evenals toelichting van de nieuwe spelregels zijn hier te lezen.

Bron: Solar 365