Onderzoekers van ElaadNL verwachten in hun nieuwste Outlook dat het aantal elektrische auto’s in Nederland forser én sneller groeit dan eerder gedacht. Waar de onderzoekers in 2019 er nog vanuit gingen dat de elektrische personenauto pas vanaf 2030 een grote vlucht zouden nemen, verwachten ze nu dat dit al rond 2025 plaats zal vinden. Om al die elektrische auto’s probleemloos op te laden, zullen tijdig voldoende laadpunten gerealiseerd moeten worden en zal slim laden snel de norm moeten worden. Door de snelheid en het tijdstip van laden te optimaliseren, kan het bestaande stroomnet maximaal benut worden.

Brandstofauto verdwijnt

Dat de grote versnelling in de modellen nu eerder komt, heeft onder andere te maken met het aangepaste EU-beleid rondom de uitstoot van auto’s en de autobouwers die hierop anticiperen. De grote automerken verwachten dat vanaf 2050 de fossiele brandstoffen in Europa helemaal uit gefaseerd zijn. Daarnaast gaan ze er vanuit dat vanaf 2030 in steeds meer Europese landen waaronder ook Nederland geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor verkocht mogen worden. Daarbij zal de aanschafprijs van een elektrische auto in de meeste klassen vanaf 2026 gelijk of lager zijn dan een nieuwe auto met verbrandingsmotor, zo verwachten de onderzoekers. De totale kosten voor het bezitten en rijden van een elektrische auto is nu al vaak goedkoper. Binnen een paar jaar komen daar nog veel meer goedkope en middenklasse elektrische auto’s bij.

Urgentie groot

Met een nóg snellere adoptie van elektrische personenauto’s dan eerder voorzien, groeit de urgentie voor een grootschalige implementatie van slim laden. Al in 2025 zijn er naar verwachting buurten waar door de opkomst van elektrisch vervoer, zonder slim laden, de beschikbare netcapaciteit wordt overschreden. Met slim laden of Smart Charging zorgen we ervoor dat we het bestaande stroomnet beter kunnen benutten en drukte kunnen voorkomen: met inzet slimme technieken laden op momenten dat het het minst druk is op het net. Naast slim laden zal netverzwaring nodig zijn met name voor snelladers, onder andere bij bedrijven, maar om dat goed in beeld te krijgen is meer onderzoek nodig.

Onoph Caron, directeur van ElaadNL pleit er voor om mobiliteit beter in te passen in het hele vraagstuk van de energietransitie. Caron: “Dit onderzoek laat zien dat de elektrificatie van vervoer nog sneller op ons af komt dan eerder gedacht. Elektrisch vervoer blijft nog te vaak onderbelicht in de energietransitie, vanwege de enorme opgaves rond de opwek van zon- en windenergie en in de warmtetransitie. Hoogste tijd dat dat verandert.” Caron ziet daarbij ook kansen: “Deze prognose geeft het inzicht dat nodig is voor een breder afwegingskader en een bredere opgave. Daarbij liggen er enorme kansen om bijvoorbeeld duurzame opwek optimaal in te zetten voor het laden van elektrische auto’s. Door slim laden de norm te maken, kan het bestaande stroomnet optimaal gebruikt worden, zowel voor het produceren van lokaal opgewekte duurzame stroom als voor het laden van een snel groeiende vloot elektrische auto’s.

Bron: ElaadNL. Voor het volledige rapport, klik hier.