Door een versnelde vaccinatiecampagne wordt een sterke opleving in de wereldwijde energievraag verwacht. De economische indicatoren verbeteren sterk, waaronder de werkgelegenheid in de VS. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het ruime monetaire en fiscale beleid in de VS en elders.

Olie: verdere stijging

Door dit positieve nieuws lijkt de olieprijs verder te willen stijgen ondanks een overaanbod en het opvoeren van de olieproductie door OPEC. Ook de geopolitieke situatie tussen de VS en Iran lijkt minder gespannen. Toch ziet COMCAM dat de prijsbeweging dusdanig kracht heeft, dat de olieprijs richting $80 per vat kan gaan op korte termijn.

Gas: verdere stijging verwacht door beperkt aanbod

Door het relatief koude weer in de maand april en een zwakke gas toevoer, is er weinig toegevoegd aan de gasvoorraad. De Europese gasberging is voor slechts 30% gevuld ten opzichte van een niveau van 66% in 2020. Door de hoge gasprijzen in Azië komt er ook minder LNG aan in Europa. Daarnaast is er onderhoud aan Noorse gasinstallaties, waardoor het aanbod ook vanuit die kant laag is. Door het beperkte aanbod én de hoge injectievraag, verwachten analisten dat de gasprijs voor levering in het derde kwartaal mogelijk boven die van de winter 2021 (Q4 2021 en Q1 2022) zal gaan handelen. Een uitzonderlijke situatie.

Stroom: volatiel door negatieve dagprijzen en prijsdruk op commodities

De APX prijs – stroomlevering voor de volgende dag – is door de hoge productie van hernieuwbare energie (zon en wind) erg beweeglijk met op sommige dagen negatieve prijzen voor een aantal uren. De powerstroomcurve verandert door de inzet van deze renewables, want de piekprijs ligt nu regelmatig onder de basisprijs. De termijnstructuur wordt momenteel gekenmerkt door backwardation, net als de gascurve. Dit betekent dat het frontjaar (levering 2022) duurder is dan het daaropvolgende jaar 2023. De hele curve stijgt de laatste tijd door stijgende commodity prijzen (gas en kolen), maar met name ook door een stijging van de prijs voor het uitstoten van broeikasgassen.

Emissie: opgaande prijstrend zet verder door

De prijs van CO2-rechten blijft stijgen. Ook omdat andere markten zoals aandelen en grondstoffen in een opgaande prijstrend zitten. Duitsland heeft haar CO2 doelstelling verder aangescherpt van 55% naar 65% CO2-reductie in 2030. Volgens sommige analisten betekent dit het doodvonnis voor kolencentrales rond die tijd. De carbon prijs is inmiddels het niveau van € 50 gepasseerd, onder meer door speculatieve aankopen. Frans Timmermans (Europese Commissie) zegt niet te willen interveniëren in de markt, en stelt dat fors hogere prijzen nodig zijn om de doelstelling van emissiereductie te halen. COMCAM ziet de prijs inderdaad hoger gaan. Ondanks korte perioden van winstnemingen, zijn verrassingen vooral naar boven gericht en is € 80 – € 100 niet ondenkbaar.