Start elektrificatietraject in 2021 om in 2030 operationeel te zijn

by

Elektrificatie speelt een belangrijk rol bij het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord. De elektrificatie in de industrie zou moeten leiden tot 4,2 Mton CO2-reductie in 2030 (PBL, 2019), pakweg een derde van de reductie-opgave van deze sector. Die afspraken in het Klimaatakkoord vereisen complexe samenhangende investeringen, van aanpassingen in de industriële processen tot en met aanleg van hoogspanningslijnen, met lange doorlooptijden tot gevolg. CE- Delft heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Netbeheer Nederland en Energie-Nederland de doorlooptijd berekend van de ketens van vier elektrificatie oplossingen.  De resultaten van dit onderzoek laten zien dat elektrificatietrajecten in 2021 moeten starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Daarbij is gekeken naar de planning, vergunningen, subsidies, financiering en constructie. “Parijs lijkt nog ver, maar voor je het weet is het 2030”, concluderen de NVDE, Energie Nederland en Netbeheer Nederland. “Er zijn voor de zomer beslissingen nodig aan de formatietafel. Het gaat om complexe en samenhangende investeringen die nu gecoördineerd in gang moeten worden gezet. Bovendien is het van belang om meteen verder vooruit te denken, voorbij 2030.”

Netverzwaring dominante factor

Voor veel soorten elektrificatie is netverzwaring de dominante factor in de doorlooptijd van de ketens, zeker in de industrie. Het verschilt sterk per locatie en techniek of ook netverzwaring en verhoging van de aansluitwaarde nodig is, en hoe lang dat duurt.

De implementatie van elektrificatie kenmerkt zich als een kip-en-ei-probleem. Netverzwaring komt er alleen als initiatiefnemers vroegtijdig hun plannen voor elektrificatie kenbaar maken, zodat netbeheerders kunnen investeren. Anderzijds zullen initiatiefnemers geneigd zijn te wachten met hun investeringsplannen totdat de netverzwaring gereed is. Het is dus ook zaak dat netbeheerders meer mogelijkheden krijgen om te anticiperen en te voor-investeren. “Snelle ruimtelijke besluitvorming is daarom doorslaggevend om het net tijdig te kunnen aanpassen. Ook is het belangrijk om te kijken hoe vergunningsprocedures kunnen worden ingekort.”

COMCAM kan uw bedrijf ondersteunen bij elektrificatie

COMCAM is geselecteerd partner van energieleveranciers en specialisten op gebied van verduurzaming in binnen- en buitenland. Wij kunnen u ondersteunen bij alle aspecten van energie: inkoop, portfolio management, transport en netwerk optimalisatie, belastingconstructies, wet- en regelgeving, maar ook subsidieaanvragen, financieringstrajecten van duurzame maatregelen en energy efficiency scans. Voor de industrie hebben we een unieke samenwerking met Getec Benelux, specialist van duurzame energieoplossingen. Getec heeft veel ervaring met het begeleiden van elektrificatietrajecten in de industrie inclusief financieringsmogelijkheden.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag!

 
Bron: Onderzoek CE- Delft Doorlooptijden investeringen elektrificatie