Subsidie & belasting mogelijkheden voor verduurzaming

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen voor verduurzaming van uw bedrijf zowel regionaal, landelijk als Europees. Iedere regeling kent zijn eigen voorwaarden en condities.

Subsidies en fiscale regelingen voor verduurzaming van uw bedrijf In Nederland en Europa

Hieronder vindt u een overzicht van voornaamste regelingen voor 2021 in Nederland, gevolgd door de Europese regelingen. Actuele informatie is over de regelingen in 2022 volgt zodra hierover meer bekend is. COMCAM kan u adviseren welke regeling het beste bij uw situatie past. 

 

Nederlandse regelingen 2021-2022 Ondersteuning voor/om:
WBSO: Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk Fiscale steun voor ontwikkelings-en onderzoeksprojecten.
MOOI: Missie gedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie Integrale innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen van 2030. Ontwikkeling van goedkopere, klimaat neutrale en/of circulaire producten of diensten die uiterlijk in 2030 een eerste toepassing krijgen in de Nederlandse industrie. Het totale budget voor 2022 is 66,4 miljoen.
TSE Industrie: Topsector Energiestudies Industrie Haalbaarheidsstudies voor innovatieve pilot-of demonstratieprojecten.
DEI+: Demonstratie Energie-en Klimaatinnovatie Innovatieve pilot-en demonstratieprojecten waarin de toegepaste innovatieve techniek kan bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
 HER+: Hernieuwbare Energietransitie Innovatieve projecten gericht op CO2-reductie in 2030. Voor de meeste categorieën moeten projecten ook tot kostenreductie leiden, wat bijdraagt aan de besparing van toekomstige subsidie-uitgaven.
 SDE++: Stimulering Duurzame Energie-   productie en Klimaattransitie De onrendabele top rendabel te maken die anders zou ontstaan als industrie nieuwe technologieën /duurzame energiedragers zou gaan toepassen om CO2-uitstoot te reduceren (marktintroductie).
 VEKI: Versnelde klimaatinvesteringen Industrie Investeringsregeling voor bewezen innovatieve CO2-besparende maatregelen waarbij de terugverdientijd zonder subsidie meer  dan 5 jaar zou zijn.
 MIA/Vamil: Milieu investeringsaftrek/ Willekeurige afschrijving milieu- investeringen Marktintroductie/uitrol van technologieën/apparaten die tot milieuwinst leiden. Bijvoorbeeld bij circulaire economie of   BioBasedEconomy) en reductie van broeikasgassen.
 EIA: Energie-investeringsaftrek Marktintroductie/uitrol van technologieën/apparaten die tot energiebesparing en/of tot CO2-reductie leiden. Ook is het ondersteunen van een studie mogelijk  (CO2-reductieplan).

 

Europese regelingen 2021
Europese regelingen Korte omschrijving
CEF- Energy/Transport Connecting Europe Facility, Transport: Gericht op verbetering van het trans Europese transportnetwerk.
FIT Fast track to Innovation Subsidie voor partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven.
Horizon Europe Horizon 2021- 20270, een ambitieus Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling voor een breed scala aan onderwerpen.
Horizon Green Deal Een groot Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling voor de verduurzaming van Europa.
Innovation Fund Nieuw Europees subsidieprogramma gericht op grote en zeer innovatieve CO2 reducerende projecten.
Interreg Samenwerking tussen aangrenzende Europese regio’s op een veelheid van onderwerpen.
JTI Fuel Cells Hydrogen JTI-FCH is een publiek-private samenwerking op het gebied van waterstof- en brandstofcellen.
LIFE Europees programma voor Milieu, Duurzaamheid, Klimaat, Natuur en Biodiversiteit.