23 juni 2021

Vraag: wat piekt het eerst, de vraag of de investeringen in nieuwe productie?

Algemene voorspellingen zijn minder betrouwbaar in deze post-pandemische wereld, zeker als het gaat over de toekomstige ontwikkeling van de olieprijs.

Het afgelopen jaar voorspelden een aantal energie-experts dat de vraag naar olie niet meer zou groeien door de lockdown, hierdoor zou het afbouwen van fossiele brandstoffen sterk versneld kunnen worden. Nu hebben diezelfde partijen het over een groeiende olievraag, inclusief het International Energy Agency (IEA) en BP.

Lagere exploratie-uitgaven leiden tot een lagere productie. De wereldwijde lockdown forceerde iedereen in de olie-industrie om de uitgavenbudgetten sterk te versoberen. Dit is wat normaal gebeurt op de bodemfase van een industriële cyclus. Wat normaal niet gebeurt in een dergelijke cyclus is het verlagen van de lange termijnplanning voor de productie. Toch is dit het antwoord van Big Oil op de ‘groene revolutie’. De grootste oliemaatschappijen richten zich nu op het effectief reduceren van hun olie- en gasproductie. Royal Dutch Shell wordt hiertoe zelfs juridisch gedwongen.

De huidige olieprijs reflecteert een krappe oliemarkt. Het aanbod is dusdanig gekrompen dat zelfs het IEA – dat eerder opriep tot uitstel van olie- en gasexploratie – nu vraagt om het verhogen van het aanbod. Dit illustreert hoe moeilijk het is om te voorspellen waar de olieprijs op korte termijn naar toe zal bewegen. Laat staan dat er iets te zeggen over het niveau van de olieprijs verder in de toekomst.

Volgens een internationaal grondstoffenhuis was het herstel van de olieprijs te verwachten. Het is de volgende partij in de groeiende groep, die hogere prijzen voorspelt met zelfs een verwacht niveau van boven $100 in de nabije toekomst! Een aantal partijen geeft aan dat de prijs maar even boven dat niveau zal hangen, om daarna niet meer zo hoog te handelen.

“The last oil price boom may be in sight” stellen de strategische filosofen van de Boston Consulting Group (BCG). Zij geven hiermee aan dat de olieprijs stijging die we nu zien, de laatste én de kortste zal zijn. De snelle opleving vanaf de bodem in april 2020 is een teken dat deze rally een gecomprimeerde tijdspanne heeft.

De snelle prijsstijging zal de druk op olieproducenten opvoeren hun investeringen te vergroten om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Eindgebruikers zullen hun prijsrisico en bijkomende uitstoot proberen te reduceren, of te vermijden door gebruik te maken van nieuwe technologieën voor verduurzaming.

De olieprijs beweegt sneller dan gebruikelijk, het afgelopen jaar was zeker ook verre van gebruikelijk. Het grootste gevolg van de lockdown is een hogere onzekerheid, waardoor voorspellen nog moeilijker is geworden dan voorheen. De hierboven genoemde aanpassing van de verwachte olievraag is een typerend voorbeeld van deze onzekerheid.

De uitdagingen die voor vertraging in de energietransitie kunnen zorgen, dragen bij aan de onzekere toekomstige ontwikkeling en een hoge volatiliteit van de olieprijs.

Een mogelijke uitdaging is de prijsstijging van zonnepanelen, veroorzaakt door de aanbodverstoring van de lockdown. Ook is er meer weerstand van milieuactivisten tegen grootschalige zonneparken. Maar ook leverproblemen met betrekking tot koper en batterijen – nodig  voor windturbines en elektrische auto’s – verslechteren de vooruitzichten voor de energietransitie. Dit werkt weer in het voordeel van olie en gas.

Als de vraag blijft herstellen in het huidige tempo, is het niet moeilijk om te zien dat de olieprijs aan het einde van het jaar een niveau van $100 of hoger kan aantikken. Zelfs het extra aanbod van OPEC dat op de markt komt, zal niet voldoende zijn om deze trend te keren.

Volatiliteit kan twee kanten opwerken. Het is moeilijker voor te stellen dat de prijs van een vat Brent olie naar $35 zal gaan, tenzij de markt overspoeld wordt met extra aanbod bij een tegenvallende vraag. Dit zou een mogelijk scenario zijn in elke andere cyclus. Maar nu zijn producenten binnen en buiten OPEC zich bewust van de energietransitie en het verwachte effect op hun eigen business. Hierdoor zullen ze niet snel de neiging hebben om de productie op te voeren. De vraag wat eerst komt, piekvraag of piekinvestering, blijft dus voorlopig een open vraag.

Bron: https://www.zerohedge.com/energy/decade-chaos-could-send-oil-130-barrel