Prijscorrectie als abc-patroon

In de gepubliceerde update van afgelopen vrijdag stonden twee grafieken met letters en Romeinse cijfers, die hieronder nogmaals zijn afgebeeld. Deze grafieken lichten we hieronder toe zonder al te diep in de materie te duiken.

 

Baseload Power 2022 – daily candle log scale

Gas TTF December 2021- daily candle log scale

 

Menselijke vooruitgang en prijzen bewegen in golven. Drie stappen voorwaarts en twee stappen terug is een vorm die de natuur prefereert. Het golfprincipe onthult dat perioden van terugval nodig zijn voor sociale, en mogelijk zelfs individuele vooruitgang.

Golf Principe

In de vorige eeuw ontdekte Ralph Nelson Elliott dat het gedrag van de massa herkenbare patronen laat zien in trends en correcties van prijzen. Later is deze patroonvorming bevestigd als een fundamentele eigenschap van complexe systemen, zoals financiële markten. Dergelijke systemen laten perioden van groei zien, afgewisseld door fasen van daling of zijwaartse beweging zonder groei. Deze patronen worden op fraktaalachtige wijze ingebouwd in eenzelfde, grotere patronen, zoals de groei van elke nieuwe kamer binnen een nautilus schelp.

 

Deze afbeelding toont de Gulden snede die reeds werd toegepast door de oude Egyptenaren bij de bouw van hun piramides. De wiskundige verhouding wordt ook wel afgekort tot Griekse letter f of Phi, symbool van de normale verdeling. De Phi ratio van 1,618 kan worden berekend door de laatste twee getallen van een Fibonacci reeks 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 door elkaar te delen. Hoe verder in de reeks, hoe groter de getallen die gedeeld worden en des te groter de nauwkeurigheid van de ratio. Als het kleine getal door het daaropvolgende getal gedeeld wordt, resulteert 0,618.

 

Het basis patroon dat Elliott beschreef, bestaat uit impuls golven (aangegeven door getallen) en correctieve golven (aangegeven door letters). Een impulsgolf bestaat uit 5 sub golven en beweegt in dezelfde richting als de grotere trend die in een hoger tijdframe beweegt. Een correctieve golf bestaat uit 3 sub golven en beweegt tegen de grotere trend in. Deze basispatronen samen vormen 5- en 3-golf structuren van steeds grotere omvang. Een dergelijke tekstboek structuur is in deze figuur afgebeeld. Een 3-golf patroon kan een complexere vorm aannemen door een combinatie van 3 golven, met namen als zigzag, flat, triangle en double three. 

 

Regels en richtlijnen

Er zijn een aantal regels die van toepassing zijn op het tellen van golven. De belangrijkste zijn: impulsgolf 3 is nooit de kortste golf en golf 4 mag niet overlappen met golf 1, dus niet in hetzelfde gebied komen. Bovendien mag golf 2 nooit verder gaan dan de oorsprong van golf 1. Regels zijn altijd van toepassing op het interpreteren van golven. Richtlijnen zijn minder gebeiteld in steen als regels, maar eerder een aantal typische eigenschappen waar golven en golfcombinaties door gekenmerkt worden.

Een voorbeeld van een richtlijn is the rule of alternation die stelt dat de 2e golf en 4e golf meestal niet dezelfde vorm hebben, maar van elkaar verschillen. Een andere richtlijn heeft te maken met veelvoorkomende Fibonacci verhoudingen, zoals golf 3 is ongeveer 1,618 keer groter dan golf 1 of de 4e golf corrigeert 38% (1-0,618) van de 1e golf. Een dergelijke correctie wordt daarom ook wel Fibonacci retracement genoemd.

Het golfprincipe biedt geen zekerheid voor een bepaalde marktuitkomst. Het voorziet in een objectief middel om de relatieve waarschijnlijkheden in te schatten van mogelijk toekomstige paden die de markt kan volgen. Er zijn altijd minstens twee valide golf interpretaties die acceptabel zijn volgens de regels van het golfprincipe.  De regels zijn zeer specifiek. Hierdoor is het aantal valide alternatieven tot een minimum gelimiteerd. Het beste alternatieve scenario is de golftelling die na de voorkeurstelling voldoet aan de meeste richtlijnen. Alternatieve interpretaties zijn van groot belang en zijn geen ‘slechte’ of verworpen golftellingen. De alternative count heeft alleen een lagere waarschijnlijkheid dan de voorkeurstelling, maar wordt het back-up plan zodra de markt niet meer voldoet aan het voorkeursscenario.

Toepassing op elektriciteitsprijs

Technische analyse werkt het best in liquide markten met veel vraag en aanbod. Dit geldt ook voor het golfprincipe. Hoe meer transacties, hoe duidelijker een golfpatroon tot uitdrukking kan komen.

De Nederlandse markt voor elektriciteit is niet zo liquide als die van wereldmarkten zoals olie, goud, aandelenindices en zelfs bitcoin. Toch is deze markt ook cyclisch en wordt gekenmerkt door golven van hebzucht (greed) en angst (fear). De term greed kan overigens in geval van grondstoffen beter vervangen worden door complacency, de psychologische voor een bodem. Een top in de prijs van een grondstof gaat vergezeld met angst in tegenstelling tot aandelenprijzen die bodemen op angst. Om die reden is in grondstoffen een 5e golf meestal langer dan de 3e golf.

Onderstaande grafiek betreft de weekgrafiek (logaritmische schaal) van de prijs van elektriciteit voor het volgende kalenderjaar. Het voorkeursscenario gaat – mede op basis van de sterke fundamentals op dit moment – uit van een nog niet afgeronde impulsgolf. Golf 4 kan worden onderverdeeld in drie golven a, b en c zoals dat in beide grafieken hier bovenaan is gedaan.

De afgebeelde voorkeurstelling is nog niet compleet, want er moet nog een 5e golf volgen die voorbij €160 zal gaan en mogelijk €200 zou kunnen aantikken.

Bron grafieken: Montel

Bron tekst: Elliot Wave Principle, A.J. Frost en Robert Prechter