Gedurende de Russische invasie van Oekraïne bereikte de voor inflatie gecorrigeerde olieprijs een zevenjarig hoogtepunt. Rusland is wereldwijd één van de grootste producenten van ruwe olie. Veel landen hebben een verbod op de import van Russische olie ingesteld.

Dit heeft geleid tot onzekerheden rondom het aanbod en daarom zijn de prijzen gestegen. De vraag is of deze prijsstijging vergeleken kan worden met eerdere politieke en economische gebeurtenissen. De onderstaande figuur van de Visual Capitalist geeft hiervan een overzicht.

De fundamentele factoren achter de olieprijs

Voordat we in de data duiken, is het nuttig om uit te leggen waarom olieprijzen zo volatiel zijn geweest. Dit komt vooral door het feit dat de vraag naar en het aanbod van olie maar weinig reageren op korte termijn prijsveranderingen.

Daarom moet er, voor het herbalanceren van vraag en aanbod, een voldoende grote prijsverandering plaatsvinden. Bijvoorbeeld, pas als de benzineprijs zou verdubbelen, zouden genoeg forenzen overwegen om te kiezen voor openbaar vervoer of op een andere manier hun gedrag aanpassen.

Welke gebeurtenissen zouden een schok in het systeem kunnen veroorzaken, groot genoeg voor substantiële prijsveranderingen? Een groot deel van de wereldwijde olie is te vinden in regio’s met politieke conflicten. Politieke gebeurtenissen kunnen het werkelijke of het gepercipieerde aanbod van olie verstoren, en de prijs opdrijven. Aan de andere kant kan een economische neergang de vraag naar energie verlagen waardoor prijzen dalen.

 

Een terugblik op de historische olieprijzen

Om een vergelijking te maken hoe gebeurtenissen de historische olieprijs hebben beïnvloed, worden gegevens gebruikt van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gegevens niet verder gaan dan eind maart 2022. De recente prijsdips door de Shanghai lockdowns en Amerikaanse renteverhogingen zijn dan ook niet in deze data meegenomen.

Onderstaande overzicht geeft de voor inflatie gecorrigeerde prijs per vat ruwe olie gedurende een aantal geselecteerde gebeurtenissen.

  • Aan de aanbodkant kan het snel aanpassen van de productiecapaciteit een uitdaging zijn. Het boren van een nieuwe olieput is een langdurig en gecompliceerd proces.
  • Aan de vraagkant kan het vrij lastig zijn om apparatuur aan te passen die petroleum gebruiken. Bijvoorbeeld, ondanks hogere benzineprijs zullen mensen auto blijven rijden.

In 1973 kondigde OPEC een embargo (verbod) aan om olie te exporteren naar Amerika. De beslissing was een reactie op de Amerikaanse hulp aan Israël. Tegen de tijd dat het embargo in maart 1974 eindigde, was de voor inflatie gecorrigeerde olieprijs gestegen met 164%. Het embargo leidde ook tot verkopen op de aandelenmarkt waarvan het herstel bijna 6 jaar duurde.

De historische olieprijs is snel gestegen tussen 2004 en 2008. Gedurende deze periode werd de olievraag gedreven door economische groei, terwijl er maar weinig reservecapaciteit aanwezig was. Tegen het tweede kwartaal van 2008 raakte de voor inflatie gecorrigeerde olieprijs een niveau van $183 per vat. De prijs crashte vervolgens met 66% door de wereldwijde financiële crisis.

Het meest recent is de historische prijsval van 40% in 3 maanden door de wereldwijde lockdowns van 2020. Vanaf dat dieptepunt is de olieprijs gestegen met 216% in het eerste kwartaal van 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door het economisch herstel en de invasie in Oekraïne.

 

Olie als investering

De belangstelling van beleggers voor olie als alternatieve investering is afgelopen jaren toegenomen. Gegeven de hoge historische volatiliteit van olieprijzen, zouden investeerders goed moeten overwegen of ze dit risico willen nemen. Ook zouden duurzaamheidsdoelen meegenomen moeten worden als wordt gekozen voor een investering in olie.

Olie biedt echter ook mogelijkheden. De prijs had afgelopen jaren een lage tot negatieve correlatie met Amerikaanse staatsobligaties en kan bijdragen aan portfolio diversificatie. Niet alleen dat, maar het kan beleggers ook helpen om een stijgende rente te managen. Een economisch herstel leidt doorgaans tot stijgende rentevoeten, maar ook tot een hogere energievraag. Historisch gezien zijn olieprijzen gestegen gedurende deze perioden.

Bron: https://advisor.visualcapitalist.com/historical-oil-prices/