Wereldwijde energievraag ingestort: Duurzaam geeft zekerheid

De vraag naar energie zal zeker 5% dalen in 2020 als direct gevolg van de Coronacrisis. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In hun verwachtingen voor de komende jaren schatten ze de energiemarkt somber in. Wat wel opvalt is dat duurzame energie een stuk beter bestand is tegen de crisis dan fossiele brandstoffen. De vraaguitval is in de afgelopen 75 jaar niet zo hoog geweest.

Door de Coronacrisis hebben veel bedrijven hun deuren moeten sluiten. Veel minder mensen zijn op de been en door vergaande maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan is de vraag naar energie drastisch gedaald met als gevolg een flinke daling in het gebruik van energie, met name fossiele brandstoffen krijgen het te verduren.

Het IEA verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie met 8% zal dalen. Ook de vraag naar kolen krijgt een soortgelijke klap, maar liefst 7% van de wereldwijde kolenvraag zal naar de verwachtingen wegvallen dit jaar. De plotselinge daling van de vraag zal in de komende jaren diepgaande gevolgen hebben voor de wereldwijde energiemarkt. In 2023 zullen we pas weer op hetzelfde vraagniveau zitten als dat van 2019. Opvallend is wel dat ook 7% van de Co2 uitstoot is gedaald in dit jaar en pas in 2027 terug op het huidige niveau zal zitten. Dit komt doordat duurzame energiebronnen een steeds groter aandeel krijgen in de markt.

Ondanks het feit dat er 18% minder investeringen zijn in de energiewereld wordt die daling vooral gedragen door investeringen door olie en aardgas. Duurzame energiebronnen zijn niet of nauwelijks aangetast door de crisis, wat het een veilige haven maakt voor investeerders. In de komende jaren verwacht COMCAM dat duurzame energie een alsmaar grotere rol zal spelen. Om hierop in te spelen zijn duurzame investeringen juist nu nog erg voordelig, de komende jaren zal het echter een steeds grotere rol spelen en kan daardoor nog wel eens duurder worden.

Door de daling in vraag zitten leveranciers met een groot aanbod, maar minder afname, dat drijft de energieprijzen sterk omlaag. Hierop spelen wij als COMCAM snel in en positioneren wij ons nu zo in de markt, dat wij de scherpste tarieven nu kunnen inkopen voor de lange termijn.

COMCAM helpt bedrijven om te profiteren van zulke ontwikkelingen in de markt. Ons motto is niet voor niets: “we give you the market”. Neem contact op voor een vrijblijvend advies over wat COMCAM voor u kan doen en hoe uw energieverbruik hierop in kan spelen!

 

BRON: IEA (2020), World Energy Outlook 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020