Windenergie is de meest productieve renewable in Amerika, goed voor de helft van de Amerikaanse hernieuwbare energie. De windproductie is echter niet gelijkelijk verdeeld over het land.

Onderstaande kaart maakt op basis van EIA-gegevens inzichtelijk hoeveel windenergie door elke staat wordt geproduceerd. Van de grootste producenten is het aandeel wind uitgedrukt als percentage van de totale elektriciteitsopwekking.

Vergelijking per staat

De Amerikaanse windenergie-staten bevinden zich vooral in het centrale en mid-westen gedeelte van Amerika. Hier zijn namelijk de windsnelheden het hoogst en het meest consistent. Texas is veruit de grootste windproducent met een productie van bijna 93 Terawatt uur elektriciteit per jaar, meer dan de drie daaropvolgende topproducenten samen (Iowa, Oklahoma en Kansas). Toch is het aandeel van windenergie slechts goed voor 20% van de totale elektriciteitsopwekking in Texas.

Wind heeft een veel groter aandeel in staten als Iowa (58%), Oklahoma (35%), en Kansas (43%). In zowel Iowa als Kansas is wind de belangrijkste energiebron voor de elektriciteitsopwekking binnen de staat. Steenkool werd in 2019 van de troon gestoten. Er zijn 10 staten die geen faciliteiten hebben voor windopwek, met name in het zuidoosten van Amerika.

Hoe werkt windenergie?

Windkracht wordt al millennia gebruikt door de mens. Windmolens werden traditioneel gebruikt voor het pompen van water en het malen van graan. De huidige windturbines werken op dezelfde manier, met grote rotorbladen, die dankzij de wind ronddraaien. Zo wordt elektriciteit opgewekt via elektrische generatoren. Windkracht is één van de meest veilige energiebronnen en is afhankelijk van maar één factor: windsnelheden. Minimale windsnelheden nodig voor de economische levensvatbaarheid op een bepaalde locatie zijn minimaal:

  • 4,0 meter per seconde (14,4 km/u) voor kleine windturbines (vanaf windkracht 3):
  • 5,8 meter per seconde (22,9 km/u) voor utility-scale windturbines (vanaf windkracht 4)

Logischerwijs staan de meeste Amerikaanse onshore windturbines in het midden van het land, waar de windsnelheden het hoogst zijn.

De groei van de Amerikaanse windturbinecapaciteit

In 1990 bedroeg het aandeel wind maar 0,2% van de Amerikaanse opwekkingscapaciteit. Nu is deze energiebron essentieel voor de schone energietransitie. Tegenwoordig bepaalt windkracht meer dan 10% van de Amerikaanse elektrische opwekcapaciteit, en dit aandeel blijft toenemen.

In 2020 en 2021 werden records verbroken wat betreft het aantal windturbines dat werd geïnstalleerd, vooral in de centrale en midden west regio’s. De opwek van Amerikaanse windenergie is hiermee met 30% gestegen tot 135,1 GW.

In 2020 groeide de Amerikaanse windturbinecapaciteit met 14,2 gigawatt, in 2021 met 17,1 GW. Dit jaar zal er 7,6 GW op het net worden aangesloten, waarvan de helft in Texas. Het wegvallen van subsidies zou de groei van het aantal toekomstige installaties wat kunnen dempen.

Zie hiervoor ook: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=46576

Wind generation by year in the US

Wind generation capacity by year in the US

Windenergie in Europa 2021-2026

Europa had eind 201 een geïnstalleerd windvermogen capaciteit van 236 GW : 207 GW onshore en 28 GW offshore. In 2021 heeft windenergie voorzien in 15% van de Europese elektriciteitsvraag.

In het realistische verwachtingenscenario van WindEurope zal Europa 116 GW aan nieuw windvermogen installeren in de komende vijf jaar (23,2 GW per jaar). De totale windopwek groeit zo naar 352 GW.  Om te voldoen aan de EU-doelstelling van 40% hernieuwbare energie, moet de groei 160 GW zijn, dus 44 GW meer.