De regering is van plan om de energiebesparingsplicht voor bedrijven aan te passen. Insteek is dat per 1 juli 2023 alle CO2-reducerende maatregelen voor het opwekken van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen en windmolens met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar hieronder gaan vallen. Het opwekken van hernieuwbare energie is straks verplicht tot ten hoogste het energiegebruik van de gebruiksfunctie. De energiebesparingsplicht en informatieplicht gaat ook gelden voor bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem voor emissiehandel (ETS), met uitzondering van glastuinbouwbedrijven.

De zonneladder voor zonnepanelen op bedrijfsdak

Zo worden ook voor bedrijven die deelnemen aan het systeem van Europese emissiehandel (ETS) zonnepanelen op bedrijfsdaken verplicht als de terugverdientijd beneden 5 jaar ligt.

Doordat ons elektriciteitsnetwerk op steeds meer locaties overbelast dreigen te raken, is plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsdaken niet altijd vanzelfsprekend. De gezamenlijke netbeheerders hebben daarom een zonneladder specifiek voor bedrijfsdaken gemaakt. Deze ladder promoot vooral het plaatsen van zonnepanelen ter dekking van het eigen verbruik in real time, dus zonder teruglevering.

Als teruglevering onvermijdelijk is, dan pleiten de netbeheerders voor zorgvuldige inpassing. Lukt dat niet, dan zien de netbeheerders liefst een combinatie van productie en opslag of conversie. Als ook dat niet mogelijk is, waarschuwen de netbeheerders dat het transportnet mogelijk niet in staat is om de alle stroom op te nemen.

Hieronder meer informatie en uitleg over de zonneladder met de mogelijkheden.

 

 

 

1. Opwek volledig voor eigen gebruik, geen teruglevering nodig.

Deze stap is mogelijk op locaties zonder congestie. De gebieden met congestie worden in rood aangegeven op de capaciteitskaart van de netbeheerders. De volledige productie van de zonnepanelen is voor eigen gebruik. Dat betekent dat op geen enkele moment teruglevering kan plaats vinden. Overleg deze optie altijd eerst met de netbeheerder en de installateur.

 

 

2. Terugleveren bij goede match verbruik

De vraag het grootst is tijdens de piek van de zon. Opwek en verbruik zijn goed te matchen.

  • Als de infrastructuur toereikend is voor grote energiestromen, kan teruglevering van duurzaam opgewekte energie vaak plaatsvinden.
  • Kan invoeden van piekproductie op het elektriciteitsnet en de vraag naar stroom op elkaar worden afgestemd? Dan is inpassing van duurzame energie eerder mogelijk.
  • Onderzoek opstellingen die het beste aansluiten bij het moment van energieverbruik. Houd daarbij ook rekening met het aftoppen van de productie. Kijk verder dan allen de zuid-opstelling (maximale piekopbrengst).

 

 

3. Bij mogelijke congestie slim combineren met andere opwek zoals wind of opslag/conversie.

Is er een mogelijkheid om de piekbelasting tijdelijk op te slaan en op een ander moment terug te leveren? Dan kan dit de oplossing zijn om het project te realiseren. Hier is een aangepaste aansluit- en transportovereenkomst voor nodig. Dit vraagt om maatwerk doordat mogelijkheden kunnen verschillen per locatie en/of per netbeheerder.

 

 

 

4. Groot dak en laag energieverbruik. 

De zonnepanelen wekken veel meer energie dan wat er nodig is voor eigen gebruik. De kans is hier het grootst dat de infrastructuur ontoereikend is voor teruglevering. Door hier de stappen 1 t/m 3 toe te passen, neemt de realisatiekans toe.

 

Voorbeelden zonnepanelen op bedrijfsdaken m.b.v. de zonneladder

Bron: Netbeheer Nederland